(+84) 902 898 258info@kimhospital.com | newTuyển dụng
Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi

Bằng kỹ thuật nâng mũi S Line, 3D, cấu trúc S Line 3D, bọc sụn nhân tạo, bọc sụn sườn tự thân, bọc sụn vành tai… KIM Hospital đã thực hiện thành công và mang đến dáng mũi đẹp hoàn hảo, chuẩn chỉnh từng milimet, cân đối hài hòa cho hàng ngàn khách hàng trong cũng như ngoài nước.

Dưới đây là một số hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital:

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 8

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 7

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 6

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 5

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 4

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 3

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 2

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi tại KimHospital 1

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi nâng mũi tại KIM Hospital

Lưu ý: Kết quả còn tùy thuộc vào cơ địa từng người